Ikke-kategoriseret

Første seminardag 2021

14/09 - 2021

Først i september mødtes de 22 Junior Talenter til den første af tre seminardage i det reducerede program for 2021. Et knivmord begået i en cykelkælder skulle opklares.​Ud fra afhøringsrapporter og blodprøver fra fire mistænkte, tekniske spor på gerningsstedet i form af et cigaretskod med dna og noget sort pulver, samt data fra de to af de […]

Invitation til Junior Talent Greve 2021 udsendt

17/05 - 2021

Grundskolerne i Greve Kommune har i dag fået invitation til at finde egnede elever i 8. klasse. Grundet nedlukningen i foråret 2021 og et ønske om at afholde seminardage med fysisk fremmøde på Greve Gymnasium er invitationen først udsendt nu. Vi håber og forventer at gennemføre tre seminardage i efteråret 2021.

Aflysning pga. Corona

12/03 - 2020

Pga. Corona og guidelines i denne forbindelse, er vi desværre nødsaget til at aflyse alle planlagte arrangementer der skulle have været ind til efter sommerferien. I takt med myndighedernes udmeldinger, sørger vi for, at seminarer bliver afholdt så snart det er forsvarligt.

Invitation til Greve Junior Talent 2020 udsendt

06/01 - 2020

I dag har vi sendt invitation til grundskolerne i Greve Kommune om at finde egnede elever i 8. klasse, der kunne tænkes at få glæde af et forløb i Junior Talent Greve i 2020. Læs mere om hvordan du som elev bliver en del af holdet ved at klikke på Optagelse > Optagelseskriterier i toppen til […]

Junior Talent Greve 2019 afsluttet

18/12 - 2019

Junior Talent Greve har medio december 2019 afviklet sit 5. Junior Talent forløb på Greve Gymnasium. Med sig hjem fik Junior Talenterne et diplom som bevis på deres fuldførelse. Ved evalueringen fremhævede talenterne det høje faglige niveau, den nye viden, nye fag, anderledes spændende og udfordrende undervisning og mødet med andre engagerede unge, der ønsker faglige udfordringer. […]

Kræft og strålebehandling

18/12 - 2019

Kort før jul mødtes Junior Talenterne i Greve til forløbets sidste seminardag om kræft og strålebehandling. Efter introduktion til kræft, steder i eller på kroppen hvor sygdommen kan forekomme og de mulige behandlingsformer arbejdede talenterne med gammastråling til bestemmelse af position, størrelse og form af en ukendt genstand gemt mellem to flader af uigennemsigtig materiale. ​Som erstatning for […]

Mord opklaret

14/11 - 2019

Et knivmord begået i en cykelkælder skulle opklares på seminardagen i dag.​Ud fra afhøringsrapporter og blodprøver fra fire mistænkte, tekniske spor på gerningsstedet i form af et cigaretskod med dna og noget sort pulver, samt data fra de to af de mistænktes mobiltelefoner blev morderen udpeget til sidst. Hertil benyttede Junior Talenterne biologiske, kemiske, fysiske og matematiske […]

Etik og moral

06/09 - 2019

I dag arbejdede Junior Talenterne med begreberne etik og moral i forbindelse med seminardagen “Fællesskab og individ”. Religion, mediefag og psykologi belyste – med hver deres fags begreber og metoder – eksempler på etiske og moralske dilemmaer man kan komme i. Argumenter imod at indføre aktiv dødshjælp, fake news (hvem producerer og hvorfor, hvordan spredes og […]

Kunsten at overbevise

21/05 - 2019

I går mødtes Junior Talenterne i Greve til seminardagen “Kunsten at overbevise – hvordan gør vi det bedst?”.Talenterne blev – efter en icebreaker i form af en interviewleg – introduceret til Tulmins udvidede klassiske argumentationsmodel. Dagens mange opgaver blev afsluttet med tre debatter, hvor de teoretiske begreber skulle afprøves i praksis – foran de øvrige talenter. Den ene debat handlede om brugen af midler […]