Optagelse

Greve Gymnasium kontakter skriftligt hvert kalenderår de lokale grundskoler. Her aftales deadlines for optagelsesproceduren. De potentielle talentelever sender med hjælp fra deres grundskoles talentvejleder en skriftlig ansøgning om optagelse. Ansøgninger behandles og svar gives. Nye Junior Talenthold starter hvert år i februar eller marts.