Optagelseskriterier

Hvad kendetegner en potentiel juniortalentdeltager:

  • At eleven går i 8. klasse
  • At eleven er dygtig, nysgerrig og har lyst til at udbygge sin viden
  • At eleven har lyst til at bidrage i et socialt læringsmiljø

Tidligere juniortalentdeltagere har beskrevet sig selv som:

  • Glæde ved ny viden og fordybelse
  • Nysgerrig
  • Lide at se problemstillinger fra forskellige vinkler og have lyst til at afprøve forskellige løsningsforslag
  • Havende en bred og tværfaglig interesse og viden

Deltagere på Junior Talent er i udgangspunktet lige så forskellige som alle andre unge i det danske samfund. Ofte har de dog det tilfælles, at de ikke i tilstrækkelig grad bliver udfordret i grundskolen. For nogle af deltagerne på Junior Talent, har det ført til eller fører det til rastløshed og indadvendthed, hvilket på længere sigt kan skabe dalende motivation. Man behøver naturligvis ikke have disse kendetegn for at søge ind på Junior Talent, men man er også velkommen hvis man har.

Kan du genkende dig selv i hele eller dele af ovennævnte beskrivelser, så vil vi glæde os til at læse din ansøgning.