Tilmelding

For at komme med på Junior Talent Vestkysten skal du sende en tilmelding, der fortæller lidt om dig selv og om, hvorfor du gerne vil være med på holdet.

Du kan hente ansøgningen her:

Tilmeldingsskema Juniortalent 2024

 

Når du har udfyldt skemaet, og du og dine forældre har underskrevet det, skal du aflevere det til din lærer, der efterfølgende sender alle tilmeldingerne samlet til Junior Talent Vestkysten på mail vestkysten@juniortalent.dk

 

Junior Talent er for dig, der…

Alle elever i 8. klasse kan tilmelde sig Junior Talent, og det er en fordel, hvis du kan genkende dig selv i nogle af beskrivelserne herunder.

Hvad kendetegner en potentiel juniortalentdeltager:

  • At personen er dygtig, nysgerrig og har lyst til at udbygge sin viden
  • At personen har lyst til at bidrag i et socialt læringsmiljø
  • At personen går i 8.klasse

Tidligere juniortalentdeltagere har beskrevet sig selv som:

  • Glæde ved ny viden og fordybelse
  • Nysgerrig
  • Lide at se problemstillinger fra forskellige vinkler og have lyst til at afprøve forskellige løsningsforslag
  • Havende en bred og tværfaglig interesse og viden

Deltagere på Junior Talent er i udgangspunktet lige så forskellige som alle andre unge i det danske samfund. Ofte har de dog det tilfælles, at de ikke i tilstrækkelig grad bliver udfordret i grundskolen. For nogle af deltagerne på Junior Talent, fører det til rastløshed og indadvendthed, hvilket på længere sigt kan skabe motivationsudfordringer. Man behøver naturligvis ikke have disse kendetegn for at søge ind på Junior Talent, men man er også velkommen, hvis man har.

Kan du genkende dig selv i hele eller dele af ovennævnte beskrivelser, så vil vi glæde os til at se dig!