FAQ – Frequently asked questions

Hvad er Junior Talent? Junior Talent er et gennemprøvet talentkoncept, som retter sig mod de fagligst dygtige elever i grundskolen. Konceptet rummer et bredt sammensat fagligt program, som dækker over seminarer inden for samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige fag. En talentorienteret brobygning mellem grundskole og gymnasium, der kvalificerer eleven til at træffe et sikkert uddannelsesvalg.

Hvem er den typiske elev på Junior Talent? Grundskoleelever, som har lyst og evne til at styrke deres akademiske potentiale gennem flere faglige udfordringer. Elever der er bredt fagligt interesseret.

Hvordan startede Juniortalent? I 2012 åbnede Region Midt Akademiet for Talentfulde Unge på Viby Gymnasium. I den forbindelse opstod der et ønske om også at etablere et talenttilbud for grundskoleelever. I samarbejde med de pædagogiske ledere fra folkeskoler i Aarhus Syd blev der i foråret 2012 udarbejdet en projektbeskrivelse og en ansøgning, som førte til at Aarhus Kommune og Industriens Fond valgte at støtte projektet økonomisk. I januar 2013 startede det første hold Juniortalenter på Viby Gymnasium. Den daværende borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard og administrerende direktør i Industriens Fond Mads Lebech, samt øvrige samarbejdspartnere og forældre deltog i indvielsen af projektet.

Hvordan indstilles og optages elever til deltagelse i Junior Talent? Det lokale værtsgymnasium kontakter i slutningen af hvert kalenderår de lokale grundskoler. Det sker telefonisk, skriftligt og/eller fysisk. Her aftales deadlines for den lokale optagelsesprocedurer. De potentielle talentelever sender med hjælp fra deres grundskolelærer en skriftlig ansøgning om optagelse. Ansøgninger behandles og svar gives slut december. Nye Juniortalenthold starter hvert år i januar.

Hvad får man med fra Junior Talent? Efter gennemførelse af det et-årige talentprogram modtager talenterne et diplom og en Junior Talent-nål, som bevis på deres deltagelse i undervisningen. Her ud over tager deltagerne ofte nye bekendt- og venskaber med fra tiden på Junior Talent.

Hvordan er Junior Talent organiseret? Junior Talent Vest ledes af et sekretariat, der har kontor på Viby Gymnasium. De gymnasier der ønsker at drive konceptet Junior Talent kontakter sekretariatet, hvorefter sekretariatet godkender og rådgiver om tilrettelæggelse af det lokale talenttilbud. Dags dato tilbyder 16 gymnasier på landsplan talentundervisning for unge i 8. og 9. klasse under Junior Talents konceptet.
Sekretariatsledelsen planlægger og tilretter koncept med input fra styregruppen. Styregruppen består af fire repræsentanter fra de deltagende ungdomsuddannelser.

Hvor og hvornår foregår talentundervisningen? Aktiviteterne på Junior Talent ligger primært i skoletid fra kl.08.00-14.00. Der kan forekomme frivillige begivenheder i aftener og/eller weekender. Det lokale værtsgymnasium tilrettelægger undervisningstidspunkterne.

Hvad med transport til og fra talentundervisning? Grundskoleeleverne forestår selv udgifter i forbindelse med deltagelse i undervisningen på Junior Talent.

Hvad koster det at deltage i Juniortalents undervisning? Det er gratis for grundskoleelever at deltage i undervisningen. Værtgymnasiet betaler et årliggebyr til Juniortalent Vest, for at måtte drive konceptet.