Vision

Hos Junior Talent ønsker vi at udfordre de elever fra grundskolen, som til dagligt ikke møder tilstrækkelige faglige udfordringer.

Vi ønsker at skabe muligheden for, at disse unge sammen med jævnaldrende kan få stillet deres nysgerrighed på livets store og små spørgsmål.

Vi ønsker at skabe en ramme og et miljø, hvor undervisningen foregår på de fagligt dygtigste elevers præmisser. Et miljø, hvor det at tilegne sig ny viden og være nysgerrig på det ukendte er noget alle er.

Vi ønsker et undervisningsmiljø, hvor interaktionen mellem lærer og elev, og mellem eleverne indbyrdes, bidrager til at skabe begejstring for at tilegne sig ny viden.

Vi ønsker, at alle elever bliver en del af fællesskabet, det sker når alle bidrage med det de kan.

Vi ønsker at drive en undervisning, som dygtiggør eleven bredt fagligt, på tværs af samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige tilgange.