Optagelse

Hvordan indstilles og optages elever til deltagelse i Junior Talent? 

Kolding Gymnasium kontakter i begyndelsen af november ledelserne eller kontaktpersonerne på de lokale grundskoler. Det sker skriftligt og telefonisk. Her informeres om deadlines for optagelsesproceduren.

De potentielle talentelever udfylder en skriftlig ansøgning om optagelse. Ansøgningen afleveres på grundskolen inden en bestemt frist. Herefter sender grundskolen ansøgningerne sammen med skolens anbefaling til Kolding Gymnasium. Ansøgningerne behandles og der sendes besked til ansøgerne i midten af december. Nye Juniortalenthold starter hvert år i slutningen af januar eller begyndelsen af februar.