Seminarer

Arktis

“The ice is melting at the poles“. Det sagde Villy Søvndal, da han var udenrigsminister i Helle Thornings regering. Hvad sker der, når isen smelter? Og hvorfor smelter den i virkeligheden?
Arktis er næsten blevet et symbol på hele klodens voldsomme klimaforandringer – hvem har ikke set de hjerteskærende billeder af en isbjørnemor med sine sultne unger på en isflage langt fra land – men samtidig har verden også fået øjnene op for Grønlands beliggenhed i geopolitisk forstand. Er der mon mere end én grund til, at præsident Trump pludselig vil lave en ’rigtig stor ejendomshandel’ og købe Grønland?
Kan det have noget at gøre med de nye muligheder for sejlruter nord om Rusland og hen over Nordpolen? Og hvor hurtigt går det? Islændingene har netop erklæret den første gletscher for ’død’ – hvor lang tid har vi mon havisen på toppen af polen tilbage? Kan vi mon lave prognoser for dette?

På dette seminar vil vi gennem oplæg, diskussioner, beregninger og øvelser kigge på de naturgeografiske og de samfundsmæssige forhold på og omkring Arktis og de mulige konsekvenser af de omvæltninger, der foregår i øjeblikket.

Ondskab

Findes ondskab? Kan et menneske være ondt? Hvad opfatter vi som ondt og hvorfor? I fagene filosofi, psykologi og mediefag undersøger vi fænomenet ondskab ud fra en filosofisk og psykologisk tilgang for derefter at producere en lommefilm (optaget med mobiltelefon), der formidler ondskab set fra jeres synsvinkel.

Det er sådanne spørgsmål, vi skal diskutere på workshoppen, og vi skal se på det med både psykologifaglige, religionsfaglige og mediefaglige briller.

Verdenssprog

Tag på rejse og mød engelsk, tysk, spansk og fransk sprog og kultur. Tal med hele verden! Alle sprog er lige svære – alle sprog er lige lette. Sprog er vigtigt – sprog er kommunikation. Sprog er adgang til viden.

Sprogkunnen er en vigtig kompetence i en globaliseret verden.

Kom og mød fire sprog der tales i mere end 180 lande og af mere end 850 millioner mennesker

Overbevis dem! – Sammenhængen mellem retorik og politik

Kommunikation spiller en helt afgørende rolle i politik i dag. Politikerne får medietræning og har spindoktorer, alt sammen for at opnå den (for dem) optimale formidling af deres budskaber til befolkningen. På den ene side er gode formidlere en fordel for borgerne som politiske forbrugere. På den anden side kan det ”mudre” kommunikationen, hvis borgerne ikke kan gennemskue hvilken betydning retorikken spiller i formidlingen og dermed ikke fanger det egentlige budskab

Formålet med denne workshop er at give eleverne en række redskaber, der gør dem i stand til at forstå og analysere taler og deres rolle i en politisk kommunikation. Samtidig skal eleverne også selv kunne bruge retoriske til at skrive en politisk tale og så selvfølgelig at prøve at holde den

Kræft og strålebehandling

Hvert år konstateres omkring 33.000 nye kræfttilfælde i Danmark, og over 15.000 mennesker dør årligt af sygdommen.

Cirka en tredjedel af alle mennesker vil i løbet af livet få kræft, så vi kender næsten alle sammen en, der er blevet ramt.

På seminaret vil vi beskæftige os med kræft som sygdom, og hvordan man diagnosticerer kræft.
Desuden skal vi arbejde med planlægning og virkning af strålebehandling, idet omkring halvdelen af alle kræftpatienter vil modtage strålebehandling i løbet af deres sygdomsforløb. Vi vil lægge hovedvægten på eksperimentelt arbejde og resultatbehandling.