Vision

Hos Junior Talent ønsker vi at udfordre de elever fra grundskolen, som til dagligt ikke møder tilstrækkelig faglig udfordring. Vi ønsker at skabe muligheden for, at disse unge sammen med jævnaldrende kan få stillet deres nysgerrighed på livets store og små spørgsmål. Vi ønsker at skabe en ramme og et miljø, hvor undervisningen foregår på de fagligt dygtigste elevers præmisser. Et miljø, hvor det at tilegne sig ny viden og være nysgerrig på det ukendte er noget alle er. Vi ønsker et undervisningsmiljø, hvor interaktion mellem lærer og elev, og elev til elev, fælles begejstrer hinanden til at tilegne sig ny viden. Vi ønsker, at alle elever bliver en del af fællesskabet, det sker når alle bidrager med det de kan. Vi ønsker, at drive en undervisning som dygtiggør eleven bredt fagligt, på tværs af samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige tilgange.