Talentforståelse

Inden for talentudvikling i undervisningssammenhænge arbejder man med to grupper af børn og unge:
– De talentfulde (ca. 10 – 15 % af en årgang)
– De højtbegavede (ca. 1 – 2 % af en årgang)
Hos Junior Talent har vi hovedfokus på den brede talentgruppe, men de højt begavede unge er naturligvis også velkomne.

På Junior Talent forstår vi et talent, som en person der besidder flere af følgende træk:

 • Højt aktivitetsniveau
 • Kan tænke abstrakt
 • Hurtig indlærende
 • Stort ordforråd
 • Nysgerrig på ny viden
 • Stor almen viden
 • God hukommelse

På Junior Talent oplever vi også at nogle talenter er:

 • Demotiverede i grundskoleundervisningen pga. manglende faglig udfordring
 • Raskløse, urolige og forstyrrende i dagligdagen
 • Udfordrede i sociale relationer med jævnaldrende
 • Stille og indadvendte i deres adfærd

Undervisningsministeriet definerer talent ud fra følgende:

 • En person som har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder
 • En person, som har lysten og viljen til at yde en særlig indsats
 • En person, som har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres

De grundskoleelever, som kan se sig selv i hele eller dele af overnævnte talentkendetegn er velkommen til at søge om optagelse på Junior Talent. Det lokale værtsgymnasium vil vurdere på baggrund af elevens ansøgning, om vedkommende opfylder kriterierne for deltagelse.