Seminarer

Crime Science
Der er sket et mord…
Viby Gymnasiums rektor er fundet myrdet i kælderen. Politiets teknikere er på sagen, men de har brug for din hjælp.
Er det mon vicerektoren, der selv stræber efter at sætte sig i rektorstolen?
Er det eleven Hjalte, der røg til en gymnasiefest og er blevet permanent bortvist?
Er det rengøringsassistenten Søren, som rektor muligvis har haft en romance med?
Eller er det en helt fjerde?
I forskellige laboratorier skal vi undersøge bevismateriale, så den rigtige morder kan findes.
Tag gummihandskerne på og kom i gang med eftersøgningen. Vi ses i kælderen, hvis du tør?

Retorik – lær at holde en tale!
Kommunikation spiller en helt afgørende rolle i politik i dag. Politikerne får medietræning og har spindoktorer, alt sammen for at opnå den (for dem) optimale formidling af deres budskaber til befolkningen. På den ene side er gode formidlere en fordel for borgerne som politiske forbrugere. På den anden side kan det ”mudre” kommunikationen, hvis borgerne ikke kan gennemskue hvilken betydning retorikken spiller i formidlingen og dermed ikke fanger det egentlige budskab
Formålet med denne workshop er at give eleverne en række retoriske redskaber, der gør dem i stand til at forstå og analysere taler og selv at bygge en god tale op fra bunden.

Klimaflygtninge
Seminaret “Klimaflygtninge” er et samarbejde mellem matematik og samfundsfag. I matematik vil I blive præsenteret for spilteori. Spilteori er en matematisk teori, der kan anvendes til at modellere konfliktsituationer. I samfundsfag præsenteres I for hvordan den Europæiske Union er opbygget. Herudover fokuseres der på, hvorfor mennesker vælger at flygte fra deres hjemland. Afslutningsvis skal vi forhandle en aftale på plads omkring fordeling af klimaflygtning i EU. Her skal I trække på jeres viden fra samfundsfag og matematik omkring flygtninge, EU’s opbygning og spilteoretiske overvejelser.
Vi skal se, hvem der kan lave den bedste politiske aftale blandt EU-lande.

The American Dream
Tag på rejse og mød engelsk, tysk, spansk og fransk sprog og kultur. Tal med hele verden! Alle sprog er lige svære – alle sprog er lige lette. Sprog er vigtigt – sprog er kommunikation. Sprog er adgang til viden. Sprogkunnen er en vigtig kompetence i en globaliseret verden.
Kom og mød fire sprog der tales af 2,3 milliarder mennesker

Kræft & strålebehandling
Hvert år konstateres omkring 33.000 nye kræfttilfælde i Danmark, og over 15.000 mennesker dør årligt af sygdommen.
Cirka en tredjedel af alle mennesker vil i løbet af livet få kræft, så vi kender næsten alle sammen en, der er blevet ramt.
På seminaret vil vi beskæftige os med kræft som sygdom, og hvordan man diagnosticerer kræft.
Desuden skal vi arbejde med planlægning og virkning af strålebehandling, idet omkring halvdelen af alle kræftpatienter vil modtage strålebehandling i løbet af deres sygdomsforløb. Vi vil lægge hovedvægten på eksperimentelt arbejde og resultatbehandling.

Ondskab – findes der onde mennesker?
Findes ondskab? Kan et menneske være ondt? Hvad opfatter vi som ondt og hvorfor? I fagene psykologi, religion og mediefag undersøger vi fænomenet ondskab ud fra en psykologisk og religiøs tilgang, for derefter at producere en lommefilm (optaget med mobiltelefon), der formidler ondskab set fra jeres synsvinkel.
Det er sådanne spørgsmål, vi skal diskutere på workshoppen, og vi skal se på det med både psykologifaglige, religionsfaglige og mediefaglige briller.

Naturvidenskab – test og databearbejdning
På dette seminar skal vi arbejde med bearbejdning af sundhedsdata. Vi skal selv genererer data og sammen analyser allerede tilvejebragt data.
Man vil lære, hvordan matematik og idrætsteori sammen kan skabe ny viden om sundhed.