Seminarer

Psykologi eller gener?

Skyldes din adfærd medfødte gener eller psykologiske faktorer i din opvækst?

Denne dag lærer du om både psykologiens og biologiens forklaringer på menneskers adfærd. Vi tager udgangspunkt i, hvordan man kan forklare, at nogle bliver kriminelle.

Lav din egen kortfilm

Kom med under overfladen i kortprosatekster af forfatterne Raymond Carver og Ernest Hemmingway. Når vi dukker op fra novellerne igen, tager vi kameraet med ud og producerer vores engen filmatisering. I redigerer filmen i grupper og slutter af med at præsentere den for hele holdet.

Verdenssprog

Tag på rejse og mød engelsk, tysk, spansk og fransk sprog og kultur. Tal med hele verden! Alle sprog er lige svære – alle sprog er lige lette. Sprog er vigtigt – sprog er kommunikation. Sprog er adgang til viden.

Sprogkunnen er en vigtig kompetence i en globaliseret verden.

Kom og mød fire sprog der tales af 2,3 milliarder mennesker

Politiske taler

Politikere taler meget, det er en vigtig del af deres opgave.
De skal fx. overbevise vælgerne om, at lige netop deres politik er den rigtige og vinde vores tilslutning.
Det er det overordnede formål, når de holder taler.

Men hvad siger de? Og hvordan siger de det?

Hvilke politikere er gode til at holde taler?
Hvorfor er det interessant for os, hvad de siger?
Hvordan forholder vi os bevidst til det, vores politikere siger?

Vi skal i workshoppen om politiske taler beskæftige os med sammenhængen mellem politik og retorik.

Du vil lære at analysere og fortolke nogle taler og få viden om den rolle, politiske taler spiller i vores samfund.

Kræft og strålebehandling

Hvert år konstateres omkring 33.000 nye kræfttilfælde i Danmark, og over 15.000 mennesker dør årligt af sygdommen.

Cirka en tredjedel af alle mennesker vil i løbet af livet få kræft, så vi kender næsten alle sammen en, der er blevet ramt.

På seminaret vil vi beskæftige os med kræft som sygdom, og hvordan man diagnosticerer kræft.
Desuden skal vi arbejde med planlægning og virkning af strålebehandling, idet omkring halvdelen af alle kræftpatienter vil modtage strålebehandling i løbet af deres sygdomsforløb. Vi vil lægge hovedvægten på eksperimentelt arbejde og resultatbehandling.