Workshops

Body power

Muskelstyrke – hvad vil det sige?

Fysik og biologi tager her sammen udgangspunkt i kroppens muskler. Workshoppen undersøger, hvordan kroppens muskler arbejder.

Emnet undersøges via teori, regneopgaver og eksperimenter. Vi laver øvelser med og målinger af forskellige muskler på arbejde.

Fællesskab og individ

Det betyder meget for os at tilhøre en bestemt gruppe og være sammen med andre, vi har noget tilfælles med.

Men kan vores stærke behov for at være en del af en gruppe også skabe problemer? Kan vi presses til at gøre ting i gruppen, som vi ikke ville gøre udenfor gruppen?

Disse samt andre spørgsmål undersøges af fagene psykologi og religion.

Verdenssprog

Tag på rejse og mød engelsk, tysk, fransk og spansk sprog og kultur. Tal med hele verden! Alle sprog er lige svære – alle sprog er lige lette. Sprog er vigtigt – sprog er kommunikation. Sprog er adgang til viden.

Sprogkunnen er en vigtig kompetence i en globaliseret verden.

Kom og mød en stribe sprog, der tales i hele verden.

Medicin og behandling

Forløbet handler om medicinsk behandling og strålebehandling.

Vi skal fremstille et lægemiddel samt se på de faktorer, der har indflydelse på, om en medicin kommer i form af fx en pille, i flydende form eller som en creme. Vi skal også se på dosering af medicin samt på bivirkninger.

Workshoppen slutter af med at se på de etiske aspekter af medicinsk behandling som fx hvem, der skal behandles og hvor længe vi skal behandle.

Politiske taler

Politikere taler meget, det er en vigtig del af deres opgave. De skal fx overbevise vælgerne om at lige netop deres politik er den rigtige og vinde vores tilslutning.
Det er det overordnede formål, når de holder taler.

Men hvad siger de? Og hvordan siger de det?Hvilke politikere er gode til at holde taler?
Hvorfor er det interessant for os, hvad de siger?

Vi skal i workshoppen om politiske taler beskæftige os med sammenhængen mellem politik og retorik.