Seminarer

Entrepreneurship is Magic

En underviser på Aarhus Handelsgymnasium har startet et iværksættereventyr. Som iværksætter møder man mange udfordringer på vejen mod succes og vækst. Derfor er du blevet kaldt ind som konsulent til at hjælpe og rådgive med at skabe en god og bæredygtig forretning for virksomheden. 

På dagen skal du være med til at hjælpe virksomheden med at idegenerere og skabe en forretningsmodel omkring et nyt produkt. Din rådgivning skal føre til at virksomheden kan lancere produktet i nærmeste fremtid.  

Kampen for en bedre verden

I 2018 kan vi fejre afslutningen på Den Store Krig, som vi i dag kender som 1. verdenskrig. Det blev en krig hvis lige, man aldrig tidligere havde set – en verdenskrig med uanede konsekvenser. Da krigen brød ud i august 1914 jublede folkeskarer på gaderne, men da våbenhvilen kom i november 1918, stod et ødelagt Europa tilbage.
Vi skal arbejde med fremstillinger af krigen – hvordan blev Den Store Krig italesat af krigens egne deltagere. Hertil skal vi arbejde med diskursanalyse og undersøge forskellige krigsdiskurser.

Race Riots in the US

Uroligheder, undtagelsestilstand,  udgangsforbud og politi klædt i panserudstyr – lyder det som USA?

Nej vel? Og dog. Men det er den barske virkelighed, som den tager sig ud i Chicago, Ferguson, Charlottesville, St. Louis, Memphis etc. Det samme har man set tidligere, ikke bare i USA, men også i lande tæt på os som f.eks. i  Storbritannien.

På denne dag vil vi se på, hvad der ligger til grund for disse
uhyggelige tilstande. Hvilken rolle spiller ghettorisering? Hvorfor rammer fænomenet nogle byer og ikke andre? Hvilken betydning har urolighederne for disse byers økonomi. 

Influenter og online markedsføring

Bryd med de traditionelle koncepter.

De digitale mediers situation er den, at kunderne forventer at få deres ydelser  gratis.

Du er ansat som konsulent i mediebranchen. Din udfordring er at udvikle og markedsføre nye måder at tjene penge i mediebranchen. Du vil få brug for at tænke anderledes og kreativt. Du vil få brug for at kende og måske udfordre lovgivningen. 

Matematik er god business $$$

Alle større virksomheder har fokus på at få det optimale ud af deres ressourcer. Virksomhederne indsamler hele tiden store mængder af data, som de analyserer og anvender i deres matematiske modeller. Dette kræver ofte komplicerede beregninger og til at foretage disse har virksomhederne brug for dygtige medarbejdere med matematiske kompetencer.”
Hvordan læsser Mærsk et containerskib bedst muligt? Hvordan planlægger Lego deres produktion af de mange forskellige klodser på deres fabrikker globalt? Hvordan sammensætter en landmand en foderblanding billigst

muligt så dyrene får en ernæringsmæssig korrekt kost? Hvordan styrer en aktiemanager en portefølje af aktier udfra ønske om et højt afkast og den dermed forbundne risiko? 

Svaret til mange af disse virksomhedsøkonomiske problemstillinger er det matematiske værktøj lineær programmering. På seminariet vil du stifte
bekendtskab med lineær programmerings anvendelse i virksomheder.